รายละเอียด

วิจัยธุรกิจ / Business Research

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิจัยธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - วิจัยธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน