รายละเอียด

Sec. 2-3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 51 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : geblc101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Sec. 2-3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ นักศึกษาทุกท่าน เราจะเรียนออนไลน์กัน อย่าลืมตื่นให้ทันนะคะ

รายวิชา - Sec. 2-3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน