รายละเอียด

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / English for Office Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 12 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Office Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นศ. เจอกันออนไลน์นะคะ มาเรียนให้ตรงเวลาด้วยค่ะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

อาจารย์ผู้สอน