รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิขาการ Section 19 CP_A / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิขาการ Section 19 CP_A
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม RMUTL Moodle และ Microsoft Teams

RMUTL Moodle Link>>> https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=1183

หารายวิชาและรหัสวิชาที่อ.พัชรา มูลปัญญาสอน รหัสในการ enroll ใน RMUTL Moodle คือ GEBLC103 A.Phatchara แล้วเข้าไปตามลิ้งค์ของแต่ละ section

Microsoft Teams Code เพื่อเข้าห้องเรียน (join class) ใน MS Teams

Section 14 ใช้ code: mj13foi

Section 15 ใช้ code: fg7sh9t

Section 16 ใช้ code: mc2eniz

Section 17 ใช้ code: f649cvx

Section 18 ใช้ code: 5x9fgda

Section 19 A CP ใช้ code: 5ketyib

Section 19 B CP ใช้ code: xugdq36

ติดต่อ 086-9151875 (อ.พัชรา มูลปัญญา)

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิขาการ Section 19 CP_A

อาจารย์ผู้สอน