รายละเอียด

ปฏิบัติงานอบชุบโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม / Heat Treatment of Metal Pratices for Industrial Professional

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 34012404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานอบชุบโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Heat Treatment of Metal Pratices for Industrial Professional
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
เบอร์โทรศัพท์  0882673243
ID Line : nitikornleechai

รายวิชา - ปฏิบัติงานอบชุบโลหะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม

อาจารย์ผู้สอน