รายละเอียด

โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ / Industrial Technical Education Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE914
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Technical Education Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
เบอร์โทรศัพท์  0882673243
ID Line : nitikornleechai

รายวิชา - โครงงานครุศาสตร์อุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน