รายละเอียด

การวางแผนและควบคุมการผลิต / Production Planning and Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE909
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวางแผนและควบคุมการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Planning and Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง
เบอร์โทรศัพท์  0882673243
ID Line : nitikornleechai

รายวิชา - การวางแผนและควบคุมการผลิต

อาจารย์ผู้สอน