รายละเอียด

ทักษะพื้นฐาน / Basic Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03000104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะพื้นฐาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ ที่อาคารประมง ห้อง 1315

โทรศัพท์ : 089-4372760

Email : wat@rmutl.ac.th

รายวิชา - ทักษะพื้นฐาน

อาจารย์ผู้สอน