รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_29 / Art of Living_SEC_29

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_29
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living_SEC_29
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์วรพงษ์ ด้วงน้อย เบอร์โทรศัพท์ 0622415429 กรุณาแอด facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับ และส่งข้อความ IB แจ้งด้วยว่าเรียนวิชาอะไร secอะไร

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_29

อาจารย์ผู้สอน