รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_26 / Art of Living SEC_26

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_26
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living SEC_26
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์วรพงษ์ ด้วงน้อย เบอร์โทรศัพท์ 0622415429

กรุณาแอด facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับ และส่งข้อความ IB แจ้งอาจารย์ด้วยว่า เรียนวิชาอะไร secอะไร

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต SEC_26

อาจารย์ผู้สอน