รายละเอียด

กลศาสตร์ของแข็ง / Mechanics of Solids

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC504
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ของแข็ง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanics of Solids
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - กลศาสตร์ของแข็ง

ประมวลรายวิชา, บทนำ
- อธิบายความสำคัญของวิชากลศาสตร์ของเเข็ง
กิจกรรม : การถามตอบ

ความเค้น
- ความเค้นอย่างง่าย
-ความเค้นเฉือน
-ความเค้นอัด
-ความเค้นในท่อบาง
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

ความเครียด
- ความเครียดอย่างง่าย
- กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

ความเครียด
- อัตราส่วนปัวซอง
- ความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิ
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

การบิดในเพลากลม
-การบิด
-ความเค้นเฉือนในเพลากลม
-Flanged bolt couplings
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

เเรงภายในคาน
-เเรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน
-แผนภาพ เเรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

ความเค้นและการแอ่นตัวของคาน
-ความเค้นที่เกิดในควาน
-การเเอ่นตัวของคาน
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

เสายาว
-การโก่งของเสา
-แรงวิกฤต
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

การวิเคราะห์ความเค้นในระนาบ
-ความเค้นในระนาบสองมิติ
-ความเค้นหลัก
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

ภาระงานผสม
-ลักษณะของภาระงานผสม
-การวิเคราะห์ชิ้นงาน
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

ภาระงานผสม (ต่อ)
-การวิเคราะห์ชิ้นงาน
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

การวิเคราะห์ความเครียด
- ความเครียดบนระนาบสองมิติ
-สเตรนโรเซท
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

ทฤษฎีความเสียหาย
-ทฤษฎีว่าด้วยการครากของวัสดุเหนียว
-ทฤษฎีว่าด้วยการแตกหักของวัสดุเปราะ
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

วิธีการทางพลังงาน
-พลังงานความเครียด (Strain Energy)
-ทฤษฎีของคาสติเกลียโน (Castigliano’sTheorem)
กิจกรรม : การถามตอบ การบ้าน

ทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : การถามตอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน