รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_34
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษา GEBIN101_SEC_34 (ภาคพิเศษ)
บธ.บ.กต.(4ปี)พ.1ให้เข้าร่วม "[1/63] Thinking_Sec.02_พ.เย็น" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/Rosa_rVd_v0cLu_YMG5nYQ

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน