รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "[1/63] Physics 1_Sec.10_อ.บ่าย" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/y5KmtT-qaNnKmdeJNoH0VQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน