รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (เครื่องกลง โยธา) / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (เครื่องกลง โยธา)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์

1. ไลน์กลุ่มเรียนเพื่อติดต่อประสานงาน

http://line.me/ti/g/OUlNc7CU9i


2. เรียนผ่าน Microsoft teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae27908f912354a1183eb46e06bcc36da%40thread.tacv2/conversations?groupId=112bdbd7-0c79-4e2f-8810-cdb1b491e168&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

3. เบอร์โทรอาจารย์ 084048468

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (เครื่องกลง โยธา)

อาจารย์ผู้สอน