รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (sec11-12 วศ.บ.อุตสาหการ(4ปี+ทอ)) / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (sec11-12 วศ.บ.อุตสาหการ(4ปี+ทอ))
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์

1. ไลน์กลุ่มเรียนเพื่อติดต่อประสานงาน

http://line.me/ti/g/YT-tgLfMBZ

2. เรียนผ่าน Microsoft teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a49b8bef30cd4436b9bf5ab7f954c255e%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b0f5c53-7f57-4d90-8612-43c24e9d2954&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

3. เบอร์โทรอาจารย์ 084048468

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (sec11-12 วศ.บ.อุตสาหการ(4ปี+ทอ))

อาจารย์ผู้สอน