รายละเอียด

วรรณกรรมท้องถิ่น / Local Literature

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วรรณกรรมท้องถิ่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Local Literature
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน 081-784-7067

รหัสสำหรับเข้าชั้นเรียนในระบบ Microsolfteam     0ilnavb

รายวิชา - วรรณกรรมท้องถิ่น

อาจารย์ผู้สอน