รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 37 / Academic English Section 37

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 37
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Section 37
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 37 สอนโดย อาจารย์กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์ ให้นำรหัส e2i7q8v เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_37/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 37

อาจารย์ผู้สอน