รายละเอียด

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย / Discrete Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Discrete Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์

1. ไลน์กลุ่มเรียนเพื่อติดต่อประสานงาน

http://line.me/ti/g/jKarWX9tEh

2. เรียนผ่าน Microsoft teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4061be3f10bc4363b7024d26a7fe4ada%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0efd5a1-2c82-4e1e-8cae-ca9e5a676d55&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

3. เบอร์โทรอาจารย์ 084048468

รายวิชา - คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

อาจารย์ผู้สอน