รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 36 / Academic English Section 36

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 36
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Section 36
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 36 สอนโดย อาจารย์กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์ ให้นำรหัส 0f33b3b เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_36/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 36

อาจารย์ผู้สอน