รายละเอียด

โครงสร้าง สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุ / structures properties and Seiection of materials

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC503
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้าง สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : structures properties and Seiection of materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงสร้าง สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุ

อาจารย์ผู้สอน