รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 30 / Academic English Section 30

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 30
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Section 30
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 30 สอนโดย อาจารย์กวีภรณ์ วชิรรังสิมันตุ์ ให้นำรหัส 0py12ma เพื่อกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_30/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 30

อาจารย์ผู้สอน