รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ วศ.บ.คก.2 (4ปี) / Activities for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ วศ.บ.คก.2 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 089-7075694

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ วศ.บ.คก.2 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน