รายละเอียด

วิชา การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (เทียบโอน ห้อง 1) / Auditing and Assurance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC135
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิชา การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (เทียบโอน ห้อง 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Auditing and Assurance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ตั้งกลุ่ม Line app

รายวิชา - วิชา การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น (เทียบโอน ห้อง 1)

อาจารย์ผู้สอน