รายละเอียด

การภาษีอากร 2 (เทียบโอน ห้อง1) / Taxation 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การภาษีอากร 2 (เทียบโอน ห้อง1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Taxation 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ตั้งกลุ่มใน Line App

รายวิชา - การภาษีอากร 2 (เทียบโอน ห้อง1)

อาจารย์ผู้สอน