รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Sec 1 / Fundamental English Sec 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Sec 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English Sec 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link Miscrosoft Team 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9c56c07a81694244b72ba41919142c44%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ae48076-40c9-4472-a752-00aff8618157&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Sec 1

อาจารย์ผู้สอน