รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 22 / Academic English Sec 22

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 22
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Sec 22
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link Miscrosoft Team https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a264ad84f204b401792bfcdfc9f2c3916%40thread.tacv2/conversations?groupId=fbae3b22-8e53-4fa1-a929-dc0cd65e6a2e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 22

อาจารย์ผู้สอน