รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 21 / Academic English Sec 21

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 21
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Sec 21
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link Miscrosoft Team https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af9c10ef789064de19a96b34681936c8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=92dc59de-8058-4e64-805f-291fb60c64e4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 21

อาจารย์ผู้สอน