รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 20 / Academic English Sec20

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 20
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Sec20
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link Miscrosoft Team https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aba810b5244f04e02a044058eb2c73603%40thread.tacv2/conversations?groupId=af7270ac-b2c2-41c6-9b15-624e381875f5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 20

อาจารย์ผู้สอน