รายละเอียด

การเงินธุรกิจ (การตลาด) / ฺBusiness Finance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ (การตลาด)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBusiness Finance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร.095-6427724

Facebook:NamDang Dang

รายวิชา - การเงินธุรกิจ (การตลาด)

อาจารย์ผู้สอน