รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 52 / Academic English Sec 52

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 52
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English Sec 52
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link Microsoft Team

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21576c1f5c9e4b4187d2434c83c4b982%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ff3b5af-a66b-4070-b6d3-9af895c45cfb&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Sec 52

อาจารย์ผู้สอน