รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (GEBLC 103)

- เข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

- นศ.เข้าห้องเรียนโดยนำรหัส(Team Code) วางในช่อง join a team with a code ในโปรแกรมMS Teams  หรือนำลิ้งค์ที่อาจารย์กำหนดให้ไปเปิดในเว็บเบราเซอร์ เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามวันเวลาเรียนในตารางเรียนของนักศึกษา (เเต่ละสาขารหัสเเละลิ้งค์ไม่เหมือนกัน)

- เมื่อเข้ากลุ่มเรียนเเล้ว ตรวจสอบให้เเน่ใจว่าเข้าถูกกลุ่ม จากนั้นไปที่file,class materialsเเละดาว์โหลดเอกสารประกอบการเรียนและปริ้นให้เรียบร้อยก่อนเรียน

- นศ. สามารถแอดเข้าห้องมาก่อนได้เลย ไม่ต้องรอวันเปิดเทอม

***หากไม่เข้าเรียนจะมีการหักคะเเนนทุกครั้ง 

(ศศ.บ.ทท.2/4ปี) จ. 13.00-16.00          Ms Teams Code : 1p392cy

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac097e609ffa44f28c1857b299fff5f7%40thread.tacv2/conversations?groupId=e266d84c-407f-41d9-bcc9-4e1e88ca6a9e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac097e609ffa44f28c1857b299fff5f7%40thread.tacv2/conversations?groupId=e266d84c-407f-41d9-bcc9-4e1e88ca6a9e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

(วศ.บ.อส.3/4ปี) พฤ. 8.00-11.00           Ms Teams Code : qxayra6

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20d8b50b33a44ddaa5f4a9e938cd3123%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a44ffe3-62ef-4da0-8c6b-c461a5ae60c1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

(วศ.บ.คก.2ทอ.) จ. 8.00-11.00            Ms Teams Code : cujb2v1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac948a36df7a64676b74393b087850897%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea35eef3-39c7-4edf-8b33-c8c7a779c351&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

(วศ.บ.คก.2/4ปี)    ศ. 8.00-11.00      Ms Teams Code : 7yf4b1u

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae958b13334b14d4c899dd7ebf7093067%40thread.tacv2/conversations?groupId=2660af1d-19f9-4b5a-8311-6481b8c11e6f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

***กรณีที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามรหัส/ลิ้งค์ด้านบนได้ ให้รีบติดต่ออาจารย์ทันที โดยติดต่อผ่านทางเเชทของโปรแกรมMS Teams (thanya_ip@rmutl.ac.th) หรือ (062-9475993)

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน