รายละเอียด

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 / Fundamental Physics 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC105 SEC.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Physics 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนา อระภักดี (อ.อุ๊)

รับผิดชอบวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน 1  :  กลุ่มเรียน คอ.บ.คพ.(5ปี)

คาบเรียน : วันอังคาร เวลา 08.00 - 11.00 น.

สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม

 

ติดต่ออาจารย์

ห้องพักอาจารย์ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 2 

       อังคารและพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น.

       พฤหัสและศุกร์ เวลา 10.00 - 11.30 น.

 

รายวิชา - ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

อาจารย์ผู้สอน