รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ วศ.บ.ฟฟ.1ทอ. / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ วศ.บ.ฟฟ.1ทอ.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามรถติดต่ออาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ เมธาสิทธิ์ ถาไชยลา 

เบอร์โทร0891579970

Email   Bobby_pe24@windowslive.com

คัดลอก Link หรือ สแกน QR CODE รายวิชา กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (GEBHT101) เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนโดยระบบ MS TEAM

http://line.me/ti/g/VGV0cd2oNX

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ วศ.บ.ฟฟ.1ทอ.

อาจารย์ผู้สอน