รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (GEBLC 102)

- เข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- นศ.เข้าห้องเรียนโดยนำรหัส(Team Code) วางในช่อง join a team with a code ในโปรแกรมMS Teams  หรือนำลิ้งค์ที่อาจารย์กำหนดให้ไปเปิดในเว็บเบราเซอร์ เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามวันเวลาเรียนในตารางเรียนของนักศึกษา (เเต่ละสาขารหัสเเละลิ้งค์ไม่เหมือนกัน)

- เมื่อเข้ากลุ่มเรียนเเล้ว ตรวจสอบให้เเน่ใจว่าเข้าถูกกลุ่ม จากนั้นไปที่file,class materialsเเละดาว์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเเละปริ้นให้เรียบร้อยก่อนเรียน

- นศ. สามารถแอดเข้าห้องมาก่อนได้เลย ไม่ต้องรอวันเปิดเทอม

***หากไม่เข้าเรียนจะมีการหักคะเเนนทุกครั้ง

(บช.บ.กบ.1/1 ทอ.) พ. 12.00-15.00   Ms Teams Code : lnz7cpr

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd1510cf43b84aca929b90b10eee0ebb%40thread.tacv2/conversations?groupId=9193fc9c-9a16-425f-a6bc-31c443f7be79&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

(บช.บ.กบ.1/2 ทอ.) พ. 8.00-11.00   Ms Teams Code : 6p4wh06

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afd980395e5f54d5ba94a527323a015a4%40thread.tacv2/conversations?groupId=f90ac8ef-fd99-4770-a1f2-918f4b3364a2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

***กรณีที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามรหัส/ลิ้งค์ด้านบนได้ ให้รีบติดต่ออาจารย์ทันที โดยติดต่อผ่านทางเเชทของโปรแกรมMS Teams (thanya_ip@rmutl.ac.th) หรือ (062-947-5993)

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน