รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (GEBLC 102)

- เข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- นศ.เข้าห้องเรียนโดยนำรหัส(Team Code) วางในช่อง join a team with a code ในโปรแกรมMS Teams  หรือนำลิ้งค์ที่อาจารย์กำหนดให้ไปเปิดในเว็บเบราเซอร์ เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามวันเวลาเรียนในตารางเรียนของนักศึกษา (เเต่ละสาขารหัสเเละลิ้งค์ไม่เหมือนกัน)

- เมื่อเข้ากลุ่มเรียนเเล้ว ตรวจสอบให้เเน่ใจว่าเข้าถูกกลุ่ม จากนั้นไปที่file,class materialsเเละดาว์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเเละปริ้นให้เรียบร้อยก่อนเรียน

- นศ. สามารถแอดเข้าห้องมาก่อนได้เลย ไม่ต้องรอวันเปิดเทอม

***หากไม่เข้าเรียนจะมีการหักคะเเนนทุกครั้ง

วศ.บ.อส.1 ทอ. (พุธ 8.00-11.00) team code = mq8rzsu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAvIfSIicPBz-MoMGFihwOrFjYMnTgLrxes4OcS-rLjI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbe37808-533e-4a23-b948-faf6f689132a&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วศ.บ.คก.1(4ปี) +วศ.บ.อส.1(4ปี) (พุธ 12.00-15.00) team code = 0nmcubh

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aweggAbG8QHznXi4BWYNy--8RMxYS5wn8nMq8DlIEP3s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9fcd3903-5de3-4489-8602-0bcd0dd332aa&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วศ.บ.คก.1 ทอ. (พฤ 8.00-11.00) team code = 8qab3m3

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auQ6VnTVqf47RIPcEqOuB1zddYwM3oZqazsz1t46vPI41%40thread.tacv2/conversations?groupId=47b0e8ae-f6ec-487c-96e6-39b67f8443ab&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วท.บ.ทส.1 ทอ. + ศป.บ.อก. (พฤ 12.00-15.00) team code = yl936rx

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRMaNa4FGNpEKvYqtLuEtetEAks1kaxBI3ezm9BTwFXU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a310d792-3d17-4679-bf33-2b0d018e4ed5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

***กรณีที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามรหัส/ลิ้งค์ด้านบนได้ ให้รีบติดต่ออาจารย์ทันที โดยติดต่อผ่านทางเเชทของโปรแกรมMS Teams (thanya_ip@rmutl.ac.th) หรือ (062-947-5993)

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน