รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อ. วริษา สารวิทย์ โทร 089-7089489

**โปรดอ่าน สำคัญมาก**

1. นศ. ต้องใส่รหัส MS Team Code ถูกต้อง และเช็คตัวเองกับเพื่อนด้วยว่าลงถูกห้องหรือไม่ เนื่องจากมีผลกับรายชื่อและคะแนนเก็บ

****(นศต้อง copy  MS Team Codeไปวางช่อง join or create team ด้านบนขวาใน  ms team)****

2. หากนศ.มีปัญหาไม่สามารถใส่ code ห้องเรียน ให้ copy links แล้ว paste ที่เวปบราวเซอร์แทน

3. หากยังทำไม่ได้อีก พิมพ์ข้อความหาอาจารย์ได้ แล้วส่ง qr code ไลน์มาให้อาจารย์ ภายในเวลา 08.00-16.00 น 

4. ถ้าเข้าได้แล้ว ไปโหลดไฟล์เอกสารการเรียน ที่หน้า file ให้เรียบร้อย อาจารย์สอนบทที่ 1 – 6 และนศจะต้องมีเอกสารในมือ

 

โชคดี

เลื่อนลงมาอ่านต่อค่ะ

v

บช.บ.กบ 2/1 (4ปี) พฤ 12.00-15.00 น. MS Team Code zfj8jj2

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ac9b58d027e4d608a32bb8ee814a1bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e431e12-34f4-434b-b752-f6f614c25668&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วศ.บ.ฟฟ 3 (4ปี) พฤ 08.00-11.00 น. MS Team Code broe8g3

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a108276b402554a74b207c2f031b5a499%40thread.tacv2/conversations?groupId=4305c52b-892a-422a-8438-881d075a483c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วศ.บ.อท 2 (ทอ), วศ.บ.อท 3 (4ปี) จ. 08.00-11.00 น. MS Team Code vhtq8ar

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bc44c00abee4e45abfdea4d3fbd6c97%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7a6fe59-5cbd-4bcb-95df-38d3ff7c659d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

วศ.บ.คพ 2 (ทอ) อ. 13.00-16.00 น. MS Team Code 4vp7xyr

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae61e67684f3241bdba1203ad9ac8eecb%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b12f858-c5b9-4e5f-8f72-7eec8470e469&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

ค.อ.บ.ฟฟ 2 (5ปี) พ. 08.00-11.00 น. MS Team Code 2k11ihm

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5aab3247f0334695bc690f7f658e2ab3%40thread.tacv2/conversations?groupId=3283cee6-5640-4307-a6cb-480d9044a091&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน