รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ฟฟ.2 5ปี) / Activities for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ฟฟ.2 5ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ตามลิ้งค์แอพพลิเคชั่น Microsoft Teams

 

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 086-5592963  หรือ e-mail : yamkinput.rmutl.ac.th

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ฟฟ.2 5ปี)

อาจารย์ผู้สอน