รายละเอียด

ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 1 / Electrical Machines Laboratory 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines Laboratory 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชาสำหรับกลุ่ม 04212103_SEC_1 - ปวส. ฟฟ 2

ผู้สอน 1) อ.สามารถ ยะเชียงคำ [08 7575 2892 / samart@rmutl.ac.th]  หรือติดต่อได้ที่ ห้องพักครู อาคารไฟฟ้า 1 ชั้น 2 (ฟฟ.1-202)

          2) อ.ศตวรรษ บูรณา [08 8251 3880 / sattawat_bu@rmutl.ac.th]  หรือติดต่อได้ที่ ห้องพักครู อาคารไฟฟ้า 2 ชั้น 1 (ฟฟ. 2-101)

 

รายวิชา - ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟ้า 1

อาจารย์ผู้สอน