รายละเอียด

การออกแบบฐานข้อมูล / Database Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51012304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถใช้ Code: z4oo5gt ในการเข้าร่วม Ms Teams ได้ค่ะ

ติดต่ออาจารย์ได้ทาง Facebook :     https://www.facebook.com/aj.jaonang

smileysmiley

รายวิชา - การออกแบบฐานข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน