รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี_กบ.1/2 / Mathematics for Accountant_กบ.1/2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี_กบ.1/2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics for Accountant_กบ.1/2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี บช.บ.กบ.1/2(4ปี)

ติดด่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0817071513

คัดลอกลิงค์เพื่อเข้าสู่ ms team วิชา BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี บช.บ.กบ.1/2(4ปี)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a049c8877d7274fb69f5eccd03689aeba%40thread.tacv2/conversations?groupId=7cebc9b9-02b1-458e-b4ec-57d4658cdc09&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี_กบ.1/2

อาจารย์ผู้สอน