รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 43 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBTH101 Sec 13
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://bit.ly/3diZ9nI

ให้นักศึกษาคัดลอก เว็บไซต์นี้เพื่อเข้าสู่ชั้นเรียนค่ะ

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน