รายละเอียด

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / Exercise for Health

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 37 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT102 S1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Exercise for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คัดลอก Link หรือ สแกน QR CODE  รายวิชา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (GEBHT102 S1) เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนโดยระบบ MS TEAM 

The short URL  https://qrgo.page.link/TQ7Fm

  

ประชาสัมพันธ์ ครับ สำหรับนักศึกษาที่จะขอเข้ากลุ่ม จะต้องให้เมลมหาลัยเท่านั้นนะครับ ???????@rmutl.ac.th ที่นักศึกษาแต่ละคน เท่านั้น ในการล็กคอิน เข้า Micro-Team ถ้าใครใช้เมลอื่นในการล็อคอิน ของ Micro-Team เช่น  ??????@hotmail , ???????@gmail.com ฯลฯ จะไม่สามารถกดลิงค์ หรือ สแกน QR-Code เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ ไม่ได้ทุกวิชาของอาจารย์ มทร.ล้านน ฝากบอกเพื่อนที่รู้จัก ที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ได้ ให้ทำการล็อคอิน เข้า Micro-Team โดยใช้เมลมหาลัยนะครับ

 

รายวิชา - ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 พลังงานที่ร่างกายต้องการกับการออกกำลังกาย

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 63

 การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง

 นำเสนอการจัดโปรแกรมออกกำลังกาย

นำเสนอการจัดโปรแกรมออกกำลังกาย 5 สัปดาห์

 สอบทฤษฎี (สอบนอกตารางฯ)

สอบปลายภาคเรียนที่ 1ปี 63

อาจารย์ผู้สอน