รายละเอียด

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 / Engineering Mathematics 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : SCIMA101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mathematics 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นศ.วิศวกรรมกระบวนการผลิตและนวัตกรรมอาหารปี1 เรียนออนไลน์ผ่านทาง Microsoft teams 

Team code : gdlsc6e 

สามารถติดต่อผู้สอนได้ที่ อ.สมภพ พัดจาด 0816883353

 

รายวิชา - คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

บทที่ 1
-ฟังก์ชัน
บทที่ 2
-ลิมิต
-ความต่อเนื่อง

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่ 2
-นิยามอนุพันธ์และการหาอนุพันธ์

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่ 2
-เทคนิคการหาอนุพันธ์
-การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรต่างๆ

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่2
-อนุพันธ์อันดับสูง
-กฏลูกโซ่

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่2
-การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบที่ไม่กำหนด

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่ 2
-การหาค่าสูงสุดต่ำสุดและโจทย์ปัญหา

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่ 3
-การหาปริพันธ์และเทคนิคแทนค่าตัวแปร

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 3
-การใช้เทคนิค by part
-เทคนิคแยกเศษส่วนย่อย

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่ 3
-การใช้เทคนิคแทนค่าตรีโกณฯ
-การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณฯยกกำลัง

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่ 3
-การหาพื้นที่ใต้กราฟโดยใช้ปริพันธ์จำกัดเขต

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่ 3
-การหาปริมาตรแบบจานและวงแหวน

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่3
-การหาปริมาตรแบบเปลือกทรงกระบอก

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่4
-พีชคณิตเวกเตอร์

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่5
-จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

บทที่6
-การแปลงระบบพิกัดต่างๆ

กิจกรรม : บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซักถามภายในชั้นเรียน และมอบหมายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน