รายละเอียด

การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ / ฺBusiness Research and Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC151 SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBusiness Research and Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติตต่ออาจารย์ผู้สอนได้

1. ทาง ห้องแชท  inbox กลุ่ม การบัญชีปี 4 (4ปี)

2. โทร 086-2154991

3. Team code t94pmhi

รายวิชา - การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

อาจารย์ผู้สอน