รายละเอียด

กีฬาเพื่อการแข่งขัน / Sports for Competition

  • 3 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 26 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021039
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กีฬาเพื่อการแข่งขัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports for Competition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link เข้าเรียนในระบบ MS TEAM

https://qrgo.page.link/Dm56J

หรือ Scan QR Code

ประชาสัมพันธ์ ครับ สำหรับนักศึกษาที่จะขอเข้ากลุ่ม จะต้องให้เมลมหาลัยเท่านั้นนะครับ ???????@rmutl.ac.th  เท่านั้น ในการ  Log in  เข้า Microsolf -Team เท่านั้น  ถ้าใครใช้  E mail อื่นในการ Log in   เช่น  @hotmail , @gmail.com ฯลฯ จะไม่สามารถกดลิงค์ หรือ สแกน QR-Code เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์  ทั้งนี้ Email  ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยได้โดยตรงครั

รายวิชา - กีฬาเพื่อการแข่งขัน

อาจารย์ผู้สอน