รายละเอียด

นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Recreation for Health Promotion

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT104 SEC 5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation for Health Promotion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link เข้าเรียนในระบบ MS TEAM

https://qrgo.page.link/ootHF

หรือ Scan QR Code

ประชาสัมพันธ์ ครับ สำหรับนักศึกษาที่จะขอเข้ากลุ่ม จะต้องให้เมลมหาลัยเท่านั้นนะครับ ???????@rmutl.ac.th  เท่านั้น ในการ  Log in  เข้า Microsolf -Team เท่านั้น  ถ้าใครใช้  E mail อื่นในการ Log in   เช่น  @hotmail , @gmail.com ฯลฯ จะไม่สามารถกดลิงค์ หรือ สแกน QR-Code เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์  ทั้งนี้ Email  ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยได้โดยตรงครั

รายวิชา - นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน