รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Section 2 / Fundamental English 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Section 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams code เข้าเรียนคือ zroj3sb

Link เพื่อเข้าสู่ RMUTL Moodle Eng1 Section2:

 https://education.rmutl.ac.th/course/view.php?id=998

รหัสในการ enroll ใน RMUTL Moodle คือ GEBLC103 A.Phatchara

ติดต่อ 086-9151875

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 Section 2

อาจารย์ผู้สอน