รายละเอียด

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / Exercise for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 45 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT102_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Exercise for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์ติดต่อ 098-3294653  อ.บงกช ศิลปานนท์

รายวิชา - การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน