รายละเอียด

คณิตศาสตร์ทั่วไป / General Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13010120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์ทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อ อาจารย์ผู้สอน

เบอร์โทร : 06-2361-6264

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ผ่านทางลิงค์ http://line.me/ti/g/67B4bQTdy4 หรือ Scan QR Code ด้านบน

รายวิชา - คณิตศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน