รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ฟฟ.1 ทอ.) / Activities for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ฟฟ.1 ทอ.)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น.

ตามลิ้งค์แอพพลิเคชั่น Microsoft Teams

 

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 086-5592963  หรือ e-mail : yamkinput.rmutl.ac.th

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ฟฟ.1 ทอ.)

อาจารย์ผู้สอน