รายละเอียด

สัมมนาการบัญชี 4/1 / Seminar in Accounting_sec 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC150
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการบัญชี 4/1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Accounting_sec 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 สามารถเข้าเรียนผ่านระบบ MS-Teams ชื่อทีม "สัมมนาการบัญชี 4/1"

นักศึกษาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ห้อง 2 สามารถเข้าเรียนผ่านระบบ MS-Teams ชื่อทีม "สัมมนาการบัญชี 4/2"

นักศึกษาการบัญชี เทียบโอน ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สามารถเข้าเรียนผ่านระบบ MS-Teams ชื่อทีม "สัมมนาการบัญชี ทอ.3/1"

นักศึกษาการบัญชี เทียบโอน ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 สามารถเข้าเรียนผ่านระบบ MS-Teams ชื่อทีม "สัมมนาการบัญชี ทอ.3/2"

หรือนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง ID Line: sineenat2008

รายวิชา - สัมมนาการบัญชี 4/1

อาจารย์ผู้สอน